Trendparket.ba

Bona Mega

BONA MEGA vodeni lak je poliuretanski 1- komponentni završni lak. Stvrdnjavanje se odvija apsorbovanjem kiseonika iz vazduha. Ima svojstva kao 2-komponentni završni lak. Prikladan je za stambena područja i objekte koji su izloženi velikom opterećenju. Prema standardu ÖNORM 2354 C klasa C. Ispunjava odredbe standarda ÖNORM B 2608. Protivklizna svojstva za gimnastičke dvorane prema 18032. Izuzetna otpornost na habanje i hemikalije.

BONA MEGA vodeni lak je jedan od najprodavanijih lakova na svijetu.

PRIMENA:

1) Nanesite lak pomoću valjka Bona Roller. Ravnomjerno nanesite lak poprečno i uzduž parketa izbegavajući pritom nakupljanje istog na jednom mjestu. Pazite da rub stalno bude vlažan kako ne bi došlo do preklapanja.

2) Ostavite da se osuši a zatim nanesite drugi sloj laka. Predviđeno je nešto duže vrijeme sušenja za svaki sloj koji se nanosi (ne preporučuje se nanositi više od dva puna sloja dnevno zbog opasnosti od prekomernog bubrenja drveta).
Ako je potrebno, učinite međubrušenje pomoću Bona Scard System P150 (ili finije) i uklonite prašinu prije nanošenja završnog sloja laka.

Napomena: Ako je od nanošenja prethodnog sloja laka prošlo više od 24 sata tada je uvek potrebno međubrušenje. Pod je prohodan nakon otprilike 8 sati nakon završnog tretiranja. Ostavite da se površina suši najmanje jednu nedelju prije prekrivanja tepisima ili drugim podnim oblogama ili opterećenjima teškim predmetima. Takođe izbegavati pranje poda tokom ovog perioda.

MJERE OPREZA – Korisnik je u obavezi da utvrdi da su proizvod i preporuke pogodni za određene svrhe, vrstu drveta i trenutno stanje prije upotrebe. Bona može garantovati samo za isporučeni proizvod. Stručna i samim tim uspješna primjena proizvoda izvan je naše kontrole. Ukoliko ste u nedoumici učinite preliminarno testiranje. Korisnik mora pročitati sve informacije koje se nalaze na naljepnicama na pakovanju, kao i u podacima o sigurnosti prije korištenja ovog proizvoda.

PRIPREMA – Prije nanošenja laka uvjeriti se da je pod pripremljen, suh, bez čestica prašine, ulja, voska i drugih zagađivača. Pustite da lak postigne sobnu temperatutu a zatim ga protresite prije korištenja. Optimalni uslovi nanošenja su između 18 i 25 °C pri 40 do 60% relativne vlažnosti vazduha. Visoke temperature i niska vlažnost vazduha skraćuju vrijeme sušenja, a niske temperature i visoka vlažnost produžavaju vrijeme sušenja. Minimalna temperatura za korištenje je 13°C.

ČIŠĆENJE – Obrišite opremu prije čišćenja uz malu količinu vode. Osušena prljavština može se ukloniti pomoću acetona.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT – Temperatura se ne smije spustiti ispod +5°C ili preći +25°C tokom skladištenja ili transporta.

SIGURNOST – Potreban je uobičajen oprez prilikom rukovanja sa hemikalijama. Izbjegavati kontakt sa kožom i očima i osigurati dobro provetravanje

Pročitano 3312 puta