Trendparket.ba

Bona Traffic HD

BONA TRAFFIC završni lak je 2-komponentni 100% poliuretanski lak na bazi vode. TRAFFIC vodeni lak je ekstremno otporan na habanje te je stoga veoma prikladan za jako opterećene parkete i ostale drvene podove. Traffic mat daje drvenim podovima izuzetan prirodni izgled (stiče se osećaj da je parket nauljen). Prema standardu ÖNORM 2354 klasa C. Ispunjava odredbe standarda ÖNORM B 2608. Protivklizna svojstva za gimnastičke dvorane prema DIN 18032.

PRIMJENA:

1) Nanesite lak pomoću valjka Bona Roller. Ravnomjerno nanesite lak poprečno i uzduž parketa izbegavajući pritom nakupljanje istog na jednom mjestu. Pazite da rub stalno bude vlažan kako ne bi došlo do preklapanja.

2) Ostavite da se osuši a zatim nanesite drugi sloj laka. Predviđeno je nešto duže vrijeme sušenja za svaki sloj koji se nanosi (ne preporučuje se nanositi više od dva puna sloja dnevno zbog opasnosti od prekomjernog bubrenja drveta). Ako je potrebno, učinite međubrušenje pomoću Bona Scard System P150 (ili finije) i uklonite prašinu prije nanošenja završnog sloja laka.

NAPOMENA: Ako je od nanošenja prethodnog sloja laka prošlo više od 24 sata tada je uvijek potrebno međubrušenje. Pod je prohodan nakon otprilike 8 sati nakon završnog tretiranja. Ostavite da se površina suši najmanje jednu nedelju prije prekrivanja tepisima ili drugim podnim oblogama ili opterećenjima teškim predmetima. Takođe izbegavati pranje poda tokom ovog perioda.

MJERE OPREZA – Korisnik je u obavezi da utvrdi da su proizvod i preporuke pogodni za određene svrhe, vrstu drveta i trenutno stanje prije upotrebe. Bona može garantovati samo za isporučeni proizvod. Stručna i samim tim uspješna primjena proizvoda izvan je naše kontrole. Ukoliko ste u nedoumici učinite preliminarno testiranje. Korisnik mora pročitati sve informacije koje se nalaze na naljepnicama na pakovanju, kao i u podacima o sigurnosti prije korištenja ovog proizvoda.

PRIPREMA – Dodajte 10% očvršćivača u Traffic. Odmah pažljivo protresite mješavinu u trajanju od 1 minuta. Mješavinu lakaočvršćivača potrebno je upotrijebiti odmah ili barem u roku od 4 sata. Prije nanošenja laka uvjeriti se da je pod pripremljen, suh, bez čestica prašine, ulja, voska i drugih zagađivača. Pustite da lak postigne sobnu temperatutu a zatim ga protresite pre korišćenja. Optimalni uslovi nanošenja su između 18 i 25 °C pri 40 do 60% relativne vlažnosti vazduha. Visoke temperature i niska vlažnost vazduha skraćuju vrijeme sušenja, a niske temperature i visoka vlažnost produžavaju vrijeme sušenja. Minimalna temperatura za korištenje je 13°C.

ČIŠĆENJE – Obrišite opremu prije čišćenja uz malu količinu vode. Osušena prljavština može se ukloniti pomoću acetona. Skladištenje i transport: Temperatura se ne smije spustiti ispod +5°C ili preći +25°C tokom skladištenja ili transporta.

SIGURNOST – Potreban je uobičajen oprez prilikom rukovanja sa hemikalijama. Izbjegavati kontakt sa kožom i očima i osigurati dobro provjetravanje.

Pročitano 4249 puta